Obsługiwane przez usługę Blogger.

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Analiza Apator - czy inwestowanie w smart jest smart?

Czy zajmuje się spółka?
Głównym segmentem działalności Apatora, przynoszącym najwięcej przychodów i generującym najwyższą marżę, jest produkcja liczników (energia, woda, ciepło, gaz) oraz dostarczanie rozwiązań informatycznych związanych z ich obsługą. Celem Apatora jest kompleksowa oferta, od urządzenia poprzez oprogramowanie wspomagające kontrolę sieci i przesyłu. Spółka stawia więc na rozwiązania związane z smart metres (inteligentne liczniki) i smart grid (inteligentne sieci elektroenergetyczne), na tym skupiając swoje prace badawcze i  rozwojowe.
Drugim segmentem działalności Apatora jest aparatura łącznikowa i górnicza. Cechuje się zarówno niższym udziałem w przychodach, jak i niższą marżą. Większość produktów tej gałęzi sprzedawana jest na rynku krajowym.
Odbiorcami produktów Spółki są np. duże firmy energetyczne, gazowe. Zamówienia od nich są zdecydowanie najwyższe wartościowo. Sprzedaż do tych kontrahentów odbywa się zazwyczaj w ramach przetargu. Pozostały asortyment (niektóre liczniki, łączniki) trafia do odbiorców końcowych (osoby prywatne, deweloperzy) poprzez sieć hurtowni. Część sprzedaży aparatury górniczej i łączników jest realizowana bezpośrednio do dużych podmiotów jak np. kopalnie.
Najważniejszymi surowcami których ceny mają wpływ na marże generowane przez spółkę są miedź, ropa naftowa i mosiądz. Apator stara się ograniczyć ich wpływ na wyniki m. in. poprzez zwiększenie wydajności i automatyzacji produkcji (wybudowany nowy zakład produkcyjny) oraz negocjacje z kontrahentami (np. wprowadzenie dodatku miedziowego, zwiększającego cenę produktu w przypadku znacznych wzrostów cen miedzi).